Rapport: Jongens, wat is er aan de hand?

Rapport: Jongens, wat is er aan de hand?

Kunnen we meer jongens stimuleren om boven de zesjescultuur uit te stijgen?

Wat is er aan de hand?

Het instituut voor interdisciplinaire studies van de Universiteit van Amsterdam publiceert naar aanleiding van een verkennend onderzoek een eerste rapportage voor het verbeteren van studiesucces van jongens in het hoger Onderwijs: Jongens, wat is er aan de hand?

Het gaat niet goed met de onderwijsloopbaan van veel jongens in Nederland. Signalen worden steeds sterker dat jongens onder hun niveau presteren of voortijdig het onderwijs verlaten. Hierdoor dreigen ze ook maatschappelijk steeds meer buiten de boot te vallen.

De ‘jongenscrisis’ is niet langer alleen een mediaverschijnsel. Een ronde langs wetenschappers, wetenschapjournalisten en reflective practioners leert dat ‘het jongensprobleem’ algemeen wordt (h)erkend. Jongens in onze samenleving doen het, vooral in het onderwijs, minder goed dan meisjes.

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies publiceert nu deze rapportage Jongens, wat is er aan de hand, waarin de problematiek wordt verkend, en presenteert een actieplan. Hierin staan de stappen die het Instituut voor Interdisciplinaire Studies wil zetten om de komende vier jaar concreet met de ‘jongensproblematiek’ aan de slag te gaan.

Instituut voor Interdisciplinaire Studies, UvA, oktober 2011

Carine Ex
Bert de Reuver
Jens van Tricht

Je kunt het rapport hier downloaden. Of via de website van het IIS.