Mijn nieuwe boek

Waarom feminisme goed is voor mannen

Beschikbaar op 16-05-2018
Bestel hier

“Ik ben feminist en geloof dat feminisme goed voor mannen is.’ Aan het woord is Jens van Tricht, wegbereider van de mannenemancipatie in Nederland. In de afgelopen honderd jaar hebben vrouwen toegang geëist tot domein endie voorheen aan mannen waren voorbehouden, maar op het gebied van de mannenemancipatie bleef het opvallend stil. Toch worden ook mannen door genderongelijkheid in hun vrijheid beperkt. Want “”echte mannen’ moeten nog altijd stoer zijn, zelfverzekerd, sterk en onafhankelijk. Ze moeten hard werken, mogen niet huilen en geen kwetsbaarheid tonen. Zulke waardeoordelen en stereotiepe denkbeelden belemmeren veel mannen om ten volle zichzelf te zijn. Dat heeft ook op maatschappelijk niveau destructieve gevolgen. Waarom feminisme goed is voor mannen biedt een nieuwe, hoopvol perspectief op mannen en mannelijkheid. Het laat zien hoe mannen kunnen bijdragen aan een betere wereld en wat ze daarbij zélf te winnen hebben. Van Tricht schrijft een prikkelend pleidooi voor meer menselijkheid: de vrijheid voor ieder mens om los te breken uit beperkende verwachtingen en al zijn of haar talenten te benutten.”


Auteur: Jens van Tricht / Uitgever: Atlas Contact
128 pagina’s / ISBN: 9789045034492

Jens van Tricht

Idealist & directeur van Emancipator

Wie ben ik? Wat doe ik? Waar identificeer ik me mee? Dat hangt er maar vanaf, waar ik ben, met wie, wat ik doe, hoe ik me voel, etc. Vaak is de vraag te beantwoorden door aan te  geven wat ik zoal doe, gedaan heb, of wil bereiken.

Dus: ik train, ik coach, ik emancipeer. Ik begeleid mensen, op haptonomische basis, met plezier en met idealen. Ik werk aan een betere wereld. Ik pionier op het snijvlak van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Ik begeleid mensen en organisaties bij zaken die voor hen van belang zijn. Ik breng mensen en organisaties in beweging, ik help hen anderen in beweging te brengen. Ik beweeg en wordt bewogen. Ik ben een pionier in persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ik bedenk, initieer, ontwikkel en steun nieuwe invalshoeken, activiteiten en projecten die bijdragen aan een betere wereld. Training, coaching en advies zijn de voornaamste vormen waarin mijn werk betaald wordt. Daaraan vooraf gaat vrijwel altijd een heel traject van betrokkenheid, verbinding en communicatie.

In mijn werk verbind ik de vele bijzondere dingen die ik in mijn leven ben tegengekomen; trainen met hart en ziel, sociaal circus, vrouwenstudies, rots en water, haptonomie, politiek, tai chi, onderwijs, spelend leren, qi gong, (mede)zeggenschap en meditatie.

Mijn werk en portfolio

Alles wat ik doe is maatwerk

Ik lever geen begeleiding van de plank, alles wat ik doe is maatwerk. In overleg met mijn opdrachtgever komt een traject tot stand waar alle betrokkenen tevreden mee kunnen zijn. Ik werk zowel voor individuen als voor organisaties, zowel in-company als met open inschrijving. In de loop van de jaren heb ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt, allemaal op hun eigen manier leuk en bijzonder: docenten, jongens, jongeren, kinderen, mannen, mensen, ouderen, studenten, vluchtelingen, VMBO’ers, vrouwen.

Jongens

De mannen van de toekomst

Ik richt me speciaal op jongens, omdat dat de mannen van de toekomst zijn. Een betere wereld is alleen mogelijk als jongens meer mens dan man mogen zijn. Jongens moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen zonder voortdurend voorgeschreven te krijgen hoe een echte man zich wel of niet hoort te gedragen. Jongens moeten hierin gesteund worden door mannen en vrouwen die verder kijken dan de stereotypen. Jongens hebben het nodig zich veelzijdig te kunnen ontplooien en hebben hierbij baat bij veel verschillende voorbeelden en rolmodellen. Mannen die weten wie ze zijn zonder dat steeds te hoeven bewijzen, mannen die in hun verscheidenheid een spiegel aan jongens kunnen voorhouden.

Vanuit deze gedachten heb ik Toffe Jongens ontwikkeld, een methodiek om met jongens te zoeken naar positieve manier van man-zijn. Toffe Jongens wordt momenteel doorontwikkeld naar ToffeZonenToffeVaders, waarin de band tussen vader en zoon centraal staat. Binnen de trainingen die ik voor UWC voor jongeren verzorg, besteed ik waar mogelijk ook aandacht aan sekseverhoudingen, stereotypen, en de veranderende rol van jongens en mannen.

Ik bied ook individuele coaching aan voor jongens op weg naar volwassenheid.