Jens van Tricht

Idealist & directeur van Emancipator

© Ernst Coppejans

Ik ben een idealist, een anarchist en een feminist. Ik geloof in een betere wereld. En ik geloof dat we ons daarvoor allemaal in moeten zetten.

Een rechtvaardige samenleving kan niet bestaan zonder rechtvaardige genderverhoudingen – tussen mannen, vrouwen en al diegenen die zich niet thuis voelen in deze hokjes. En rechtvaardige genderverhoudingen zijn onhaalbaar als mannen daar niet een actieve bijdrage aan leveren. Ik geloof dat we feminisme nodig hebben voor een betere wereld. En ik geloof dat mannen feminisme nodig hebben voor een beter leven.

Daarom heb ik Emancipator opgericht, als organisatie voor mannen en emancipatie. Zodat we toe kunnen werken naar een wereld waarin iedereen zich in vrijheid, gelijkheid en veiligheid ten volle als mens kan ontplooien.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Agenda

Boekingen

Lezingen, workshops & trainingen

Ik ben vereerd om deel uit te maken van de Social Inspirators van Maction Business Events en tussen bijzondere mensen als Gloria Wekker, Sylvana Simons en Anja Meulenbelt te mogen staan. Als u mij wilt boeken voor een lezing, workshop, training of andere bijdrage aan uw evenement of organisatie, neem dan contact op met mijn zaakwaarnemer Melissa Verboeket-Action.

Waarom feminisme goed is voor mannen

Mijn nieuwe boek

Beschikbaar op 16-05-2018
Reserveer hier zonder verzendkosten

“Ik ben feminist en geloof dat feminisme goed voor mannen is.’ Aan het woord is Jens van Tricht, wegbereider van de mannenemancipatie in Nederland. In de afgelopen honderd jaar hebben vrouwen toegang geëist tot domein endie voorheen aan mannen waren voorbehouden, maar op het gebied van de mannenemancipatie bleef het opvallend stil. Toch worden ook mannen door genderongelijkheid in hun vrijheid beperkt. Want “”echte mannen’ moeten nog altijd stoer zijn, zelfverzekerd, sterk en onafhankelijk. Ze moeten hard werken, mogen niet huilen en geen kwetsbaarheid tonen. Zulke waardeoordelen en stereotiepe denkbeelden belemmeren veel mannen om ten volle zichzelf te zijn. Dat heeft ook op maatschappelijk niveau destructieve gevolgen. Waarom feminisme goed is voor mannen biedt een nieuwe, hoopvol perspectief op mannen en mannelijkheid. Het laat zien hoe mannen kunnen bijdragen aan een betere wereld en wat ze daarbij zélf te winnen hebben. Van Tricht schrijft een prikkelend pleidooi voor meer menselijkheid: de vrijheid voor ieder mens om los te breken uit beperkende verwachtingen en al zijn of haar talenten te benutten.”


Auteur: Jens van Tricht / Uitgever: Atlas Contact
160 pagina’s / ISBN: 9789045034492

In de media

Artikelen, radio, tv en video

Persinformatie

Voor meer informatie, het aanvragen van interviews en persfoto’s, kunt u contact opnemen via Emancipator.

Tekst

‘De man is nog altijd geketend’
Recensie Waarom feminisme goed is voor mannen
Trouw, 18 mei 2018

‘Ook voor mannen valt er nog heel wat te emanciperen’
Parool, 15 augustus 2017

“Mannenemancipatie cruciaal voor een betere wereld”
NieuwWij, 18 maart 2016

Geluid

Max Nieuwsweekend
19 mei 2018 – NPO radio 1

Optimist van de dag / EenVandaag
5 september 2017 – NPO radio 1 (vanaf 32:15)

Beeld

Beeld

Mijn werk en portfolio

Alles wat ik doe is maatwerk

Ik lever geen begeleiding van de plank, alles wat ik doe is maatwerk. In overleg met mijn opdrachtgever komt een traject tot stand waar alle betrokkenen tevreden mee kunnen zijn. Ik werk zowel voor individuen als voor organisaties, zowel in-company als met open inschrijving. In de loop van de jaren heb ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt, allemaal op hun eigen manier leuk en bijzonder: docenten, jongens, jongeren, kinderen, mannen, mensen, ouderen, studenten, vluchtelingen, VMBO’ers, vrouwen.

Jongens

De mannen van de toekomst

Ik richt me speciaal op jongens, omdat dat de mannen van de toekomst zijn. Een betere wereld is alleen mogelijk als jongens meer mens dan man mogen zijn. Jongens moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen zonder voortdurend voorgeschreven te krijgen hoe een echte man zich wel of niet hoort te gedragen. Jongens moeten hierin gesteund worden door mannen en vrouwen die verder kijken dan de stereotypen. Jongens hebben het nodig zich veelzijdig te kunnen ontplooien en hebben hierbij baat bij veel verschillende voorbeelden en rolmodellen. Mannen die weten wie ze zijn zonder dat steeds te hoeven bewijzen, mannen die in hun verscheidenheid een spiegel aan jongens kunnen voorhouden.

Vanuit deze gedachten heb ik Toffe Jongens ontwikkeld, een methodiek om met jongens te zoeken naar positieve manier van man-zijn. Toffe Jongens wordt momenteel doorontwikkeld naar ToffeZonenToffeVaders, waarin de band tussen vader en zoon centraal staat. Binnen de trainingen die ik voor UWC voor jongeren verzorg, besteed ik waar mogelijk ook aandacht aan sekseverhoudingen, stereotypen, en de veranderende rol van jongens en mannen.

Ik bied ook individuele coaching aan voor jongens op weg naar volwassenheid.