Collegereeks: Jongens, wat is er aan de hand?

Collegereeks: Jongens, wat is er aan de hand?

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit van Amsterdam en het Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam bieden in samenwerking de collegereeks aan: Jongens, wat is er aan de Hand?

Over de Collegereeks
In deze college-reeks wordt vanuit uiteenlopende perspectieven onderzocht wat er gaande is met jongens in het hoger onderwijs. Met name in voortgezet en hoger onderwijs doen jongens het in Nederland minder goed dan meisjes. In deze reeks willen we via een interdisciplinaire aanpak en diverse experts de complexiteit van het ‘jongensprobleem’ scherper in kaart brengen. En kritisch kijken naar gesuggereerde verklaringen en oplossingen.

De College-reeks is een onderdeel van een vijf jarig project van het UvA Instituut voor interdisciplinaire Studies en HvA Onderwijs en Opvoeding.

Voor wie
Studenten uit het hbo en de universiteit, maar vooral ook voor docenten, studieadviseurs, onderwijsmanagers, hulpverleners, beleidsmakers,
ouders en overige geïnteresseerden.

Vorm
Er is bewust gekozen voor een afwisselende en levendige opzet.  Zeven bijeenkomsten bestaan uit een korte, krachtige presentatie van een expert, een podiuminterview met de expert, en een discussie met deelnemers in de zaal. De reeks wordt  geopend met een podiumdiscussie en afgesloten met een debat. Schrijver en presentator Stephan Sanders modereert de collegecyclus

Tijden, locatie en aanmelding
Tijd: Woensdagavond 20.00 – 21.30 uur; inloop 19:30; uitloop tot 22:30.
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam.
Inschrijving: Vanaf 11 juni 2012, Inschrijving is op volgorde van aanmelding: 50 % studenten, 50 % niet-studenten.

Ga naar informatie over inschrijving

Programma

10 oktober
o    Opening: Louise Gunning, voorzitter College van Bestuur UvA/HvA
o    Paneldiscussie met:
–          Frank van Kampen, hoofd studentenzaken UvA
–          Hendrikje Veerman, trainer/coach/adviseur HvA
–          Joost van Rijn, directeur-bestuurder O.R.S. Lek en Linge
–          Rens Koole, directeur Luzac Opleidingen
–          Lauk Woltring, adviseur Werken met Jongens
17 oktober
o    Paul Schnabel, directeur SCP; universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht

31 oktober
o    Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie: Educational Neuropsychology. Directeur van LEARN! VU

7 november
o    Bernard Kruithof, historisch pedagoog UvA

14 november
o    Martine Delfos, biopsycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, therapeut,
lector Hogeschool Edith Stein

21 november
o    Bowen Paulle, assistant professor sociologie UvA

28 november
o    Frank Koerselman, emeritus hoogleraar psychiatrie en psychotherapie UMC Utrecht

12 december
o    Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde UvA

19 december 
o    Afsluitend debat  met:
–          Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist, schrijver en verhalenverteller
–          Dorien Pessers, hoogleraar rechtstheorie VU; hoofddocent Algemene Rechtsleer UvA; publicist
–          Louis Tavecchio, lector HvA; emeritus hoogleraar kinderopvang UvA

Tentamen
Reguliere studenten kunnen de reeks afronden met een tentamen (6EC). Contractstudenten ontvangen op verzoek een certificaat van deelname. Informatie over tentamen: zie studiegids.

Organisatie
Bert de Reuver (IIS/UvA),
Carine Ex (HvA),
Jens van Tricht.

Universiteit van Amsterdam
Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS)
T 020 525 5190 | F 020 525 5505
E: secr-iis@uva.nl
www.iis.uva.nl

Website

www.jongenswatiseraandehand.nl