TrotseZonenTrotseVaders

Trotse Zonen Trotse Vaders

Trotse Zonen Trotse Vaders richt zich op het versterken van de betrokkenheid tussen vaders en hun zonen. Vaderbetrokkenheid draagt bij aan schoolprestaties en het voorkomen van sociale, emotionele en psychische problemen. Vaders worden gesteund in hun rol als opvoeder en rolmodel. Zonen worden gestimuleerd na te denken over wie ze zijn en wie ze willen worden, en worden begeleid in hun ontwikkeling tot zelfstandig mens. Vaders en zonen maken plezier met elkaar, leren van elkaar, en begrijpen zichzelf en elkaar beter. Hierdoor worden vader en zoon meer mens. Het ontwikkelen van talent en het voorkomen van problemen gaan hierbij hand in hand.

Trotse Zonen Trotse Vaders is een methodiek in ontwikkeling. Op speelse wijze worden vader en zoon meegenomen in uiteenlopende ervaringen die hen helpen na te denken over hun onderlinge relatie en hoe deze samenhangt met normen en waarden ten aanzien van hun leven als man. Vaders zijn zelf jong geweest, en kunnen hun zoons leren hoe het is om volwassen te worden. Jongens zijn op weg naar volwassenheid, en kunnen hun vaders leren hoe het is om nu jong te zijn.

Vaders en zonen worden gestimuleerd na te denken over wie ze willen zijn, als mens, als man, als vader en als zoon. Mannelijkheid brengt vele kwaliteiten met zich mee, en evenzovele valkuilen; hoe voorkom je die? Hoe breng je je menselijke eigenschappen in balans, hoe blijf je in balans wanneer je onder druk staat? Hoe blijf je in contact met jezelf en je omgeving? Hoe communiceer je, hoe werk je samen? Hoe geef je vorm aan jouw eigen leiderschap? Kortom: hoe wordt je een leuke man?

Trotse Zonen Trotse Vaders richt zich op alle vaders en zonen die hun onderlinge band willen versterken. Hierbij gaat het om vaders en zonen van alle leeftijden, van toekomstige vaders met nog ongeboren kinderen tot vaders met kinderen in basis-,voortgezet, beroeps- of hoger onderwijs, tot en met volwassen mannen en hun eigen vaders. Trajecten met drie generaties zijn ook denkbaar. Ook richt Trotse Zonen Trotse Vaders zich op organisaties die met deze doelgroep werken.

Je kunt hier de methdodiekbeschrijving downloaden die gemaakt is op basis van de pilots bij Cardea Jeugdzorg, Praktijkschool Westfriesland en De Utrechtse School.

En hier vind je het Handboek TrotseZonenTrotseVaders dat we afgelopen jaar hebben gemaakt. Succes ermee!

 

 

 

Als je op de hoogte gehouden wilt worden, stuur dan een mailtje naar jens@trotsezonentrotsevaders.nl