Mannenemancipatie

 

Mannenemancipatie gaat erover dat mannen iets kunnen en moeten bijdragen aan de emancipatie van vrouwen, én dat ze daarbij een heleboel te winnen hebben. Het gaat er ook over dat mannen zelf kunnen en moeten emanciperen, en dat andere mannen daar een heleboel bij te winnen hebben. En uiteraard hebben vrouwen, kinderen, en de wereld in het algemeen een hoop te winnen bij mannen die emanciperen.

Emanciperen gaat over vrij maken, bevrijding, losmaken van knellende banden, opvattingen en structuren. Emanciperen gaat over mens-wording, over je volledige menselijke potentieel kunnen ontplooien.

Mannen hebben een hoop te winnen bij mens-wording, mannen hebben een hoop menselijk potentieel. Er zijn nog wel knellende banden, opvattingen en structuren die de vrije ontplooiing van dit potentieel in de weg staan. Daarvan kunnen mannen zichzelf bevrijden, elkaar bevrijden, hun zonen bevrijden.

Wat mannen te winnen hebben is vooral: persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat is althans het antwoord dat de meeste gesprekspartners gaven toen in hiernaar vroeg in uitgebreide gespreksrondes in 2009-2010. Mannen kunnen zichzelf opnieuw ontdekken en heruitvinden, mannen kunnen zich dieper ontwikkelen. In relatie tot hun kinderen, wordt dan vaak als eerste genoemd. En vervolgens in relatie tot hun partner, en tot andere vrouwen. En van daaruit ook tot andere mannen, vrienden, collega’s, familie. En zo tot de hele wereld, tot opvattingen, beelden, clichés over mannelijkheid. Bevrijd daarvan ontwikkelen mannen ook een nieuwe relatie tot zichzelf. En daarmee is de cirkel rond.

Mannenemancipatie vindt niet plaats in een vacuüm; het komt tot stand en krijgt vorm en inhoud in nadrukkelijke wisselwerking met niet alleen vrouwenemancipatie, maar ook met de emancipatie van andere groepen waarin de mensheid wordt onderverdeeld. Zoals emancipatie en integratie in Nederland de laatste jaren stevig met elkaar verbonden worden, zo zijn ook opvattingen van mannelijkheid verbonden aan opvattingen over culturen, geloven en identiteiten. Ook de seksuele emancipatie gaat hand in hand met mannenemancipatie; niet alleen zijn veel homoseksuelen man, mannelijkheid wordt vaak ook verbonden aan bepaalde seksuele handelingen, posities en voorkeuren.