Jongens

Ik richt me speciaal op jongens, omdat dat de mannen van de toekomst zijn. Een betere wereld is alleen mogelijk als jongens meer mens dan man mogen zijn. Jongens moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen zonder voortdurend voorgeschreven te krijgen hoe een echte man zich wel of niet hoort te gedragen. Jongens moeten hierin gesteund worden door mannen en vrouwen die verder kijken dan de stereotypen. Jongens hebben het nodig zich veelzijdig te kunnen ontplooien en hebben hierbij baat bij veel verschillende voorbeelden en rolmodellen. Mannen die weten wie ze zijn zonder dat steeds te hoeven bewijzen, mannen die in hun verscheidenheid een spiegel aan jongens kunnen voorhouden.

Vanuit deze gedachten heb ik Toffe Jongens ontwikkeld, een methodiek om met jongens te zoeken naar positieve manier van man-zijn. Toffe Jongens wordt momenteel doorontwikkeld naar ToffeZonenToffeVaders, waarin de band tussen vader en zoon centraal staat. Binnen de trainingen die ik voor UWC voor jongeren verzorg, besteed ik waar mogelijk ook aandacht aan sekseverhoudingen, stereotypen, en de veranderende rol van jongens en mannen.

Sinds een jaar bied ik ook individuele coaching aan voor jongens op weg naar volwassenheid.